Εταιρία Νέα

JDC Αργότερο Νέος Παραδιακλάδωση Αντίσταση

2020-03-11
τελευταίος εβδομάδα, μας JσεgDέναCheng Ε & Α Τμήμα αναπτηγμένος ένα νέος παραδιακλάδωση αντίσταση, οι οποίες θα μπορούσε είναι μεταχειρισμένος σε Έτσι mέναny cέναreer, αρέσει bέναttery, rέναdio, cέναr ηλεκτρονικός έλεγχος Σύστημα, και τα λοιπά. Thέναt's ένα defσεitely νέος έναnd sέναfety προϊόντα οι οποίες θα μπορούσε είναι hέναs μεγάλο σεfluence.